Dịch vụ giải thể công ty trọn gói

Miêu tả:

Giải thể công ty trọn gói là dịch vụ thế mạnh của AZ Legal, đội ngũ luật sư và kế toán giàu kinh nghiệm, chuyên nghiệp sẽ thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp với mức chi phí hợp lý, nhanh gọn, dịch vụ trên toàn quốc. Liên hệ ngay Hotline 0855503332 để được tư vấn và sử dụng dịch vụ.

DỊCH VỤ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP TRỌN GÓI

Mặc dù Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã có những quy định cụ thể về điều kiện cũng như trình tự thủ tục thực hiện việc Giải thể doanh nghiệp. Tuy nhiên, các quy định trên văn bản ban hành và thực tiễn thi hành có những quy định chỉ mang tính chất chung chung và còn nhiều điểm không tương đồng, do vậy hiện nay nhiều doanh nghiệp vẫn con đang lúng túng trong việc tiến hành các bước Giải thể doanh nghiệp. Bài viết dưới đây AZ Legal sẽ cung cấp các thông tin cần thiết về thủ tục Giải thể doanh nghiệp.

DỊCH VỤ GIẢI THỂ CÔNG TY TRỌN GÓI

DỊCH VỤ GIẢI THỂ CÔNG TY TRỌN GÓI


Các trường hợp giải thể doanh nghiệp:

1. Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:
* Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
* Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
* Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
* Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
2. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi:  Bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng.

Thủ tục giải thể doanh nghiệp:

1. Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp: Doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc theo quyết định của Tòa Án thì thủ tục giải thể doanh nghiệp được thực hiện như sau: 

Bước 1: Ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của Tòa án hoặc quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau đó cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể công ty.

Bước 2: Sau khi bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc nhận được quyết định giải thể doanh nghiệp của Tòa Án, doanh nghiệp phải triệu tập họp để ra quyết định giải thể (Quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân; quyết định của chủ sở hữu công ty hoặc của Hội đồng thành viên đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn; quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần)
Doanh nghiệp giải thể phải gửi:
- Quyết định giải thể;
- Danh sách các chủ nợ và phương thức giải quyết nợ đối với từng chủ nợ: địa điểm, phương thức thanh toán và cách thức, thời hạn thanh toán.
Đến các cơ quan sau:
- Cơ quan đăng ký kinh doanh.
- Cơ quan quản lý thuế trực tiếp.
- Người lao động.
- Niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp.
- Các chủ nợ.
Bước 3: Cơ quan đăng ký kinh doanh ra thông báo về việc giải thể doanh nghiệp: Sau 180 ngày kể từ ngày thông báo tình trạng giải thể mà không có sự phản đối của bên có liên quan hoặc trong 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị giài thể của doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo giải thể doanh nghiệp và chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên cổng thôn tin điện tử.
2. Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp: Giải thể doanh nghiệp theo quyết định của chủ doanh nghiệp, thì thủ tục giải thể đối với tất cả các loại hình doanh nghiệp chỉ khác nhau về giấy tờ hồ sơ, còn trình tự thực hiện thủ tục là giống nhau:
Bước 1: Thực hiện thủ tục với Tổng Cục Hải Quan nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu.
Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục xin xác nhận hoàn thuế của Tổng cục hải quan nếu doanh nghiệp có thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu theo quy định tại Điều 140 Thông tư 38/2015/TT-BTC, thông tư quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Hồ sơ xin xác nhận hoàn thuế của Tổng cục hải quan bao gồm:
- Văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế (theo mẫu)
- Bản chụp giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp
Bước 2: Thực hiện thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế (thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế) với cơ quan quản lý thuế. Doanh nghiệp khi tiến hành giải thể doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế trước với cơ quan quản lý thuế theo quy định tại Thông tư 95/2016/TT-BTC.
Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế bao gồm:
- Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế;
- Quyết định giải thể (của chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân, của chủ sở hữu và Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần);
- Biên bản họp của Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp;
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp;
- Nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu thì phải bổ sung thêm văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của Tổng cục Hải Quan;
Bước 3: Thực hiện thủ tục giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh, Hồ sơ thông báo giải thể doanh nghiệp gửi lên phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính bao gồm các giấy tờ sau:
- Thông báo giải thể doanh nghiệp
- Quyết định giải thể doanh nghiệp
- Biên bản hợp về việc giải thể doanh nghiệp
- Biên bản thanh lý tài sản
- Xác nhận đóng tài khoản ngân hàng
- Xác nhận đóng mã số thuế
- Danh sách các chủ nợ và phương án giải quyết (nếu có)
- Bản chính giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
- Thông báo hủy mẫu dấu (theo mẫu)
Lưu ý: Đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập trước năm 2015 mà sử dụng con dấu do cơ quan Công An cấp thì phải thực hiện thủ tục trả lại mẫu con dấu cho cơ quan Công An. Hồ sơ trả con dấu bao gồm:
- Công văn xin trả dấu.
- Con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu do Công an cấp.
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
3. Thời hạn giải quyết:
Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải thể doanh nghiệp mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của các bên có liên quan bằng văn bản, Cơ quan đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cở sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể, đồng thời ra Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp.
Lưu ý:Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

THỦ TỤC GIẢI THỂ CÔNG TY

THỦ TỤC GIẢI THỂ CÔNG TY

Cơ quan giải quyết thủ tục giải thể doanh nghiệp

- Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố.
- Tổng cục Hải quan (nếu đăng ký ngành xuất nhập khẩu).
- Chi cục thuế.
- Cơ quan công an (nếu con dấu do công an cấp).

Kết quả thủ tục giải thể doanh nghiệp

Sau khi hoàn tất các bước của quy trình nêu trên, kết quả doanh nghiệp nhận được là Giấy xác nhận về việc giải thể doanh nghiệp.

Dịch vụ giải thể công ty của AZ Legal:

- Tư vấn các vấn đề có liên quan đến thủ tục quyết toán thuế, thủ tục giải thể công ty tại sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.
- Thực hiện đăng thông báo giải thể doanh nghiệp.
- Thực hiện thủ tục xin xác nhận đóng tài khoản ngân hàng của công ty.
- Hướng dẫn Quý khách hàng hoàn thiện thủ tục pháp lý cho việc giải thể công ty.
- Soạn thảo hồ sơ, giao dịch với có quan thuế xin đóng mã số thuế cho công ty.
- Soạn thảo hồ sơ giải thể tại Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.
- Tư vấn các thức chuyển nhượng nếu doanh nghiệp muốn chuyển nhượng không thực hiện thủ tục giải thể công ty.


Quý khách còn bất cứ thắc mắc gì hãy liên hệ ngay với AZ Legal qua Hotline 0855503332 hoặc gửi email: info@azlegal.vn để được hỗ trợ tư vấn hoàn toàn miễn phí!

© Copyright by AZ Legal

Mọi thông tin cần tư vấn, Quý khách vui lòng liên hệ:

 • Công ty tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp AZ Legal
 • Hotline: 0243 632 1111 - 0855503332
 • Zalo + Viber: 0855503332
 • Email: info@azlegal.vn
 • Trụ sở: Số 2, ngõ 267 Hồ Tùng Mậu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Sản phẩm cùng loại

  • Dịch vụ giải thể công ty trọn gói

   Dịch vụ giải thể công ty trọn gói

   Giải thể công ty trọn gói là dịch vụ thế mạnh của AZ Legal, đội ngũ luật sư và kế toán giàu kinh nghiệm, chuyên nghiệp sẽ thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp với mức chi phí hợp lý, nhanh gọn, dịch vụ trên toàn quốc. Liên hệ ngay Hotline 0855503332 để được tư vấn và sử dụng dịch vụ.

   Giá: 1.000.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Dịch vụ tạm ngừng hoạt động kinh doanh

   Dịch vụ tạm ngừng hoạt động kinh doanh

   Tạm ngừng kinh doanh | Doanh nghiệp quý khách đang hoạt động không hiệu quả. Qúy khách đang muốn làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh nhưng không có thời gian tìm hiểu và đi lại. Quý khách muốn tìm một công ty chuyên cung cấp dịch vụ làm tạm ngừng kinh doanh uy tín hoàn tất thủ tục ?

   Giá: 500.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Thay đổi đăng ký kinh doanh trọn gói

   Thay đổi đăng ký kinh doanh trọn gói

   Trong quá trình hoạt động vấn đề thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp diễn ra khá phổ biến. Vì vậy, dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh Trọn Gói - Chi Phí Thấp - Thời Gian Nhanh của AZ Lagal đã hỗ trợ tư vấn thay đổi cho nhiều doanh nghiệp trên cả nước, gọi ngay 0855503332 để được AZ Legal tư vấn.

   Giá: 1.200.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng