Chứng nhận quốc gia

Giấy phép công bố lưu hành mỹ phẩm

Ngày đăng: 27/06/2019 - Lượt xem : 136

Công bố mỹ phẩm là một trong những thủ tục bắt buộc để mỹ phẩm được lưu hành trên thị trường, chỉ khi nào mỹ phẩm được Cơ quan đăng ký cấp số công bố, khách hàng mới có thể yên tâm khi quyết định lựa chọn sản phẩm đó để dùng.